Vad är kosttillskott?

 

Rösterna har blivit högre och högre om vad som verkligen är ett kosttillskott efter allt det där med Craze som tydligen var och fortfarande är ruggigt stimulkerande. Kanske en del tycker det är nyttigt medan andra bara blir speedade så att säa. Men en del upplever också en kraftfull drogverkan. Sedan må man vägra att kalla det för drogverkan eller inte, men faktum är ju att dessa preparat och beredningar inte bara har en utomordentligt kraftfull verkan det är ju också rent fysiskt besläktade med metamfetaminmolekylen då kanske drogverkningen ändå inte är så konstig? 

Tja, det kan lätt bli missförstånd om ord och ords värden men en sak är väl ändå säker dett finns få områden som är så fyllda med moralkorvskrämande åsikter och politiskt styrda debatter som just drogdebatten. Vilket kanske blir som mest tydligast just när det gäller at ta hänsyn till verkligheten, det verkar det finnas få incitament till. för  en får vill marknadsföra den politiska fårans åtgärdspaket och inte tala om verkligheten. Den andra vill anföra bara fördelarna och inte tala om nackdelarna som också kan ses i verkligheten.

Vad är ni Kosttillskott av allt detta?

Tja, verkligheten är nog en bra. Att hänga kvar i den kanske kräver bra käk som ger lite nytta och nöje. AB C. Ser att debatten börjar ta sig på bland annat Kosttillskott. Men urbota Inkränkthet har det alltid funnits gott om inom de flesta områden.- Även om ytterligheterna som att

taggtråd är könsförnedrande

cigaretter hotar feminismen

Måhända kan vara roliga men kanske är att gå lite väl långt..

 

 

1 aug 2013